Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Zmluvy-aktuálny rok

Zmluvy » subjekt: OBEC KOPLOTOVCE » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
24/2019Gabriela Hromadová , Koplotovce č. 274Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €4.10.201931.8.2021
23/2019JURA audit,s.r.o. Kolmá 4 , BratislavaZmluva o poskytovaní auditorskych služieboverenie účtovnej závierky za rok 2018 420,00 €26.9.2019nestanovený
22/2019Kúpna zmluvaKúpna zmluvanové telefónne aparáty do školskej kuchyne a materskej školy49,90 €11.9.2019nestanovený
21/2019Základna škola s materskou školu , Koperníkova 24 , Hlohovec Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebposkytovanie služieb v oblasti stravovania spočívajúcej v príprave a výdaji hotových jedál a nápoja pre deti MŠ a zamestnancov MŠ a OcÚ0,00 €5.9.201931.10.2019
20/2019Rímskokatolícka Cirkev - farnosť Hlohovec , Kamenná 6 , HlohovecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Koplotovcedotácia z rozpočtu obce s účelovým určením rekonštrukcia sakristie kostola v obci2 000,00 €5.9.201931.12.2019
19/2019Marek Zvolenec , Vanessa Csámpaiová , Koplotovce č.265Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2650,00 €1.9.201931.8.2020
18/2019Denis Poláčik , Nikola Pilková , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2670,00 €1.9.201931.8.2020
17/2019Veronika Hobothová , Koplotovce č. 268Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomneho bytu súp.č.2680,00 €9.8.201931.7.2020
16/2019PhDr.Jozef Jurík , Nitra a Mgr.Linda Moravec-Horváthová , HlohovecKúpna zmluvaoodpredaj obecného pozemku0,00 €6.8.2019nestanovený
15/2019Radovan Chrapek , Koplotovce č. 272Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2720,00 €3.8.201931.7.2020
14/2019Marek Zavadil a Katarína Hermanovská , Koplotovce č. 273Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2730,00 €4.7.201930.6.2022
13/2019Jozef Londák a Lucia Londáková , Koplotovce č. 265Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2650,00 €4.7.201930.6.2022
12/2019TENDERnet,s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 , 010 01 ŽilinaLicenčná zmluvalicenciu na užívanie Diela TENDERnet spôsobom zadávanie zákaziek0,00 €8.6.201928.5.2020
11/2019Alena Kopecká , Koplotovce č.273Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2730,00 €30.5.201931.5.2020
10/2019FKL a brat , spol.s.r.o. Hviezdoslavova 21 , 956 11 LudaniceDodatok č. 1 k Zmluve o dieloz dôvodu vzniku naviac prác , ktoré sa vyskytli pri realizácií diela0,00 €7.5.2019nestanovený
9/2019Marius Pedersen,a.s. Valovu ul. PiešťanyPríloha č.2 Zmluvy č.110 11 015Cenník platný od 1.3.20190,00 €24.4.2019nestanovený
8/2019NAUR-PACK,a.s. Ružová dolina 6 , 821 08 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o zebezpečení systému združeného nakladania s odpadmi a obalmivzhľadom na legislatívne zmeny vznikla potreba zefektívnenia plnenia jednotlivých ustanovení základnej Zmluvy0,00 €12.3.2019nestanovený
7/2019Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.,Galvaniho 17/B,821 04 BratislavaZmluva o nájme a poskytovaní služiebprenájom kopírovacieho stroja0,00 €12.2.20193.1.2024
6/2019Martin Benka a Jana Ornstová , Koplotovce č.274Zmluva o nájme obecného nájomného bytu o prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €2.2.201931.1.2020
5/2019SPORTAcademy , Zábranie 204/68 , HlohovecZmluva o nájme obecného futbalového ihriska v Koplotovciachprenájom ihriska0,00 €1.2.201931.5.2019
4/2019Slovenská záručná a rozvojová banka ,a.s. BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 300281-20180,00 €17.1.2019nestanovený
3/2019Slovenská záručná a rozvojová banka ,a.s. BratislavaZmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.300281-2018zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke0,00 €17.1.2019nestanovený
2/2019Slovenská záručná a rozvojová banka ,a.s. BratislavaÚverová zmluva č. 300281-2018poskytnutie finančných prostriedkov 106 693,26 €17.1.2019nestanovený
1/2019SV.P.FIDELITAS,s.r.o. Šoltésovej 17 , 920 01 HlohovecZmluva o vykonávaní služieb zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikáciízimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií0,00 €15.1.201915.4.2019
352018Advokátska kancelária JUDr.Peter Perúžek , HlohovecMandátna zmluvaposkytovanie právnych služieb0,00 €12.1.201931.12.2022
ÚvodÚvodná stránka