Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č.2/D/2011 k VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Platné do: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach v súlade s ustanovením s § 6 ods. 1 zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení jeho neskorších predpisov

vydáva dodatok č.2/D/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu č.8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    / ďalej len „ dodatok „ /

Dodatkom sa upravuje  § 2 Sadzba miestneho poplatku  takto :

Sadzba miestneho poplatku je

Pre fyzickú osobu :
a/ zberná nádoba 110 l  - 0,0410 € za osobu x počet kalendárnych dní
pre právnickú osobu
b/ zberná nádoba 110 l – 0,0657 € za počet zamestnancov x počet kalendárnych dní 
Miestny poplatok za komunálne odpady obec vyrubí právnickej osobe , ktorá podniká na
území obce Koplotovce v oblasti poskytovania reštauračných a potravinárskych služieb.

                                                               § 6
                                                   Záverečné ustanovenia-
Pokiaľ v dodatku nie je podrob    nejšia úprava , odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Dodatok bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2011
a schválený uznesením 28/2011.
Dodatok bol vyložený na pripomienkovanie od 29.11.2011.
Dodatok nadobudne účinnosť po schválení v obecnom zastupiteľstve dňom 01.01.2012.

 

                                                                                Ing. Rudolf Štefanovič
                                                                                    starosta obce

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka