Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č.1/D/2011 k VZN č.1/2010 o dani z nehnuteľnosti na území obce Koplotovce

Schválené: 13.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Platné do: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach v súlade s ustanovením s § 6 ods. 1 zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení jeho neskorších predpisov

vydáva dodatok č.1/D/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2010 o dani z nehnuteľnosti na území obce Koplotovce    / ďalej len „ dodatok „ /

 

Dodatkom sa mení  článok 2 – Daň z nehnuteľností § 1 Daň z pozemkov

 

Pri určení všeobecne ročnej sadzbe dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov
sa upravuje
                  písmn. g/ stavebné pozemky       2,5 % zo základu dane.
                  písmn. h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 2% zo základu dane

                                                                Článok 3
                                                                   § 1
                                                  Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v dodatku nie je podrobnejšia úprava , odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Dodatok bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2011
a schválený uznesením 29/2011
Návrh dodatku bol vyložený na pripomienkovanie od  29.11.2011.
Dodatok nadobudne účinnosť po schválení v obecnom zastupiteľstve dňom 01.01.2012.

 

                                                                          Ing. Rudolf Štefanovič
                                                                              starosta obce
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka