Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 16.4.2019

pozvánka

                   Koplotovce , 11. apríla 2019

                                                                      

 

VEC  :   POZVÁNKA

         Starosta obce Ing. Jozef Števík zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva na

                             16.apríla  2019 – u t o r o k   o 16,00 hod. 

                                         v zasadačke Obecného úradu

Program

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4./ Rozpočtové opatrenie číslo  2/2019 - schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného  fondu obce   a úprava bežného rozpočtu

5./ Prejednanie žiadosti o predaj obecných pozemkov / p. Oravec Marián , p.Fulajtárová Katarína ,  Mgr.Linda Moravec Horváthová , PhDr.Jozef Jurík  /

6./ Schválenie náplne práce a doplnenie členov do komisií :

    - finančná , investičná a bytová

    - verejného poriadku a životného prostredia

    - kultúry , školstva a športu

    - ochrany verejného poriadku

7./ Správy o vykonaných kontrolách hlavným kontrolórom obce

8./ Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018 hlavným kontrolórom obce

9./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

10./ Rôzne

11./ Interpelácie poslancov

12./ Záver

 

 

                                                                                             Ing. Jozef ŠTEVÍK

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup
ÚvodÚvodná stránka