Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

2018

Zmluvy » subjekt: OBEC KOPLOTOVCE » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2019Martin Benka a Jana Ornstová , Koplotovce č.274Zmluva o nájme obecného nájomného bytu o prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €2.2.201931.1.2020
352018Advokátska kancelária JUDr.Peter Perúžek , HlohovecMandátna zmluvaposkytovanie právnych služieb0,00 €12.1.201931.12.2022
34/2018Obec Madunice, P-O-Hviezdoslava 8/368 , 922 42 MaduniceZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov v obcispolufinancovanie projektu cyklomost cez rieku Váh Koplotovce-Madunice0,00 €1.11.2018nestanovený
33/2018Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. Koostolné 390Dodatok č. 2 k Zmluve č.1020542013zmena platobných podmienok0,00 €30.10.2018nestanovený
32/2018Pôdohospodárska platobná agentúra , Hraničná 12 , 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TT220022Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce 106 693,26 €18.10.2018nestanovený
31/2018Marius Pedersen , a.s. Opatovská 1735 , 911 01 TrenčínPríloha č.2 Zmluvy č. 110 11 012 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi cenník za služby platný od 1.1.20190,00 €1.1.2019nestanovený
30/2018SPORTA HLOHOVEC, s.r.o. Nám. SNP 3 , 920 01 HlohovecZmluva o nájmeobecného futbalového ihriska v Koplotovciach0,00 €9.10.201831.5.2019
29/2018Gabriela Hromadová , Koplotovce č. 274Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €28.9.201830.9.2019
28/2018Slovak Telkom ,a,s, Bajkalská 28 , 817 62 BratlslavaDodatok k zmluveo poskytnutí verejných služieb-balík služieb0,00 €20.9.2018nestanovený
27/2018Marek Zvolenec , Koplotovce č. 265Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2650,00 €1.9.201831.8.2019
26/2018Denisa Skalická , Koplotovce č. 268Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €1.9.201831.8.2020
25/2018Martina Birčák Sýkorová , Koplotovce č. 274Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €24.8.201831.8.2021
24/2018Marek Žemla a manž. Ivana Žemlová , Koplotovce č.272Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2720,00 €24.8.201831.8.2021
23/2018Jozef Pisarik a manž. Andrea Pisariková , Koplotovce č.267Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2670,00 €11.8.201831.7.2021
22/2018Silvester Belány , Libuša Belányová , Koplotovce č. 268Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €7.8.201831.7.2019
21/2018Martina Švikruhová , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €7.8.201831.1.2019
20/2018Martina Mareková , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2670,00 €7.8.201831.7.2021
19/2018Ing. Dominika Hucííková , Michal Súkeník , Koplotovce č. 268Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €7.8.201831.12.2019
18/2018Ing. Daniela Kováčová , Koplotovce č. 271Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2710,00 €7.8.201831.7.2020
17/2018JURA audit,s.r.o. Panónska cesta 34 , 851 04 BratislavaZmluva o poskytnutí audítorských služiebvykonania overenia účtovnej závierky za rok 2017 420,00 €14.7.2018nestanovený
16/2018PhDr.Milan Sklenár, Koplotovce č. 313, Petra Sklenárová,Koplotovce č. 313,Veronika Kyjaková , Koplotovce č. 272,Ing. Boris Farkaš, Koplotovce č. 104, Ing. Marek Levčík , Bratislava, Magdaléna Levčíková , Bratislava, Mgr. Rastislav Hauliš, Hlohovec, Mgr. Jana Hauliš, Hlohovec, Monika Mandáková , Koplotovce č.98 Zmluva o prevode pozemkuprevod pozemku parc.č. 303/127 a parc.č.303/1391,00 €15.6.2018nestanovený
15/2018ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny na odberné miesto IBV Za Longošom -v.o.0,00 €12.6.2018nestanovený
14/2018Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sietepripojenie do distribučnej sústavy prevádzkovateľa0,00 €5.6.2018nestanovený
13/2018p.Martin Polakovič a p.Radka Poláčiková , Koplotovce č. 274Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.274 139,00 € (jednotková)25.5.201831.5.2020
12/2018p.Zdenka Dóciová , Koplotovce č. 268 Nájomná zmluao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.26879,53 € (jednotková)25.5.201831.5.2020
11/2018NATUR-PACK,a.s. Ružova dolina 6 , BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovlikvidaácia odpadu z obalov0,00 €25.5.2018nestanovený
10/2018Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyvytvorenie nového odberného miesta pre verejné osvtelenie0,00 €1.5.2018nestanovený
9/2018Daniel a manž. Mgr.Jana Schmizinigová , Koplotovce č.265 Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2650,00 €5.2.20185.2.2019
82018IQ ideas,s.r.o. Na Čerešňovom vrchu 1060/13,949 11 NitraZmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajovsystém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001:2015 650,00 €25.4.2018nestanovený
6/2018Úrad práce,soiálnych vecí a rodiny Piešťany0Dohoda č.18/06/50j/5 o poskytnutí príspevkuposkytnutie finančného príspevku na vytvorenie prac.miesta4 858,20 €1.4.201831.12.2018
5/2018KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. BratislavaDodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419007520/6589382706dopoistenie majetku obce7,68 €24.3.2018nestanovený
4/2018p.Ján Sekáč a manž. Barbora Sekáčová , Koplotovce č. 272Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.272 140,35 €28.2.201828.2.2021
3/2018p.Helena Malá a p. Marek Tajber , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.267 155,35 €28.2.201828.2.2020
2/2018EKOway,s.r.o. Račianska 66 ,831 02 BratislavaZmluva o zbvre a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadovzber a preprava zložiek kom.odpqadu-papier a lepenka0,00 €27.2.2018nestanovený
1/2018Marius Pedersen , a.s. PiešťanyPríloha č.2 Zmluvy č.11011015 o poskytovaní služieb v oblasti nakl.s odpadmiCenník platný pre rok Obec Koplotovce od 01.02.20180,00 €14.2.2018nestanovený
1020542013Kopaničiarska odpadová spoločnosť ,s.r.o. Kostolné 390Dodatok č.1 k Zmluve č.1020542013nakldanie s komunálnymi odpadmi0,00 €4.1.2018nestanovený
122016Kaplath,s.r.o. Hollého 26/42, HlohovecNávrh nájomnej zmluvy na prenájomprenájom sedavej fontány na prc.č.138/1,138/50,00 €nestanovenýnestanovený
ÚvodÚvodná stránka