Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KoplotovceHľadať
 
 

2016

Zmluvy » subjekt: OBEC KOPLOTOVCE » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2019Martin Benka a Jana Ornstová , Koplotovce č.274Zmluva o nájme obecného nájomného bytu o prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €2.2.201931.1.2020
43/2016Spoločný obecný úrad so sídlom v LeopoldoveZmluva o zriadení spoločného obecného úraduvýkon činnosti na prenesených úsekoch štátnej správy0,00 €11.1.2017nestanovený
42/2016Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28 , 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebpredĺženie viazanosti0,00 €4.1.2017nestanovený
41/2016Milan Brodek a spol. , LeopoldovRámcová zmluva o dielo č.10/2016 o poskytovaní služiebúdržba a opravy ver.osvetlenia a obecného rozhlasu0,00 €22.12.2016nestanovený
40/2016Klaster regionálneho rozvoja-západné Slovensko , Starohájska 40 , TrnavaZmluva o spolupráciprojekt pre vydanie územn.rozh. k cyklotrase1 661,00 €10.12.2016nestanovený
39/2016Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28 , 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebpredĺženie viazanosti0,00 €10.12.2016nestanovený
38/2016Tomá Marcinka a manž. Mária Marcinková , Koplotovce č.274Nájomná zmluvao prenájme obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €1.11.201631.10.2018
37/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systémuschválenie príspevku na činnosť0,00 €19.10.2016nestanovený
36/2016Západoslovenská distribučná ,a.s. Čulenova 6 , BratislavaZmluva o spoluprácivzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stav.0,00 €13.10.2016nestanovený
35/2016Občianske združenie Zámok Hlohovec, Sládkovičova, HlohovecZmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa vytvorenie kompleného vzdelávacieho systému pre deti0,00 €13.10.2016nestanovený
34/2016Fidelity Trade ,s.r.o. Trstínska cesta 9 , 917 01 TrnavaZmluva o zbere a zhodnotení odpadulikvidácia odpadu-jedlé oleje a tuky0,00 €27.8.2016nestanovený
33/2016Štefan BAKI a Pavla TRÁVNIČKOVÁNájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2710,00 €26.8.201631.8.2018
32/2016Ľubomíra Košťálová , Koplotovce č.273Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2730,00 €23.8.201631.8.2018
31/2016Marek Žemla a Ivana BrezulováNájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2720,00 €23.8.201631.8.2018
30/2016Martina Sýkorová , Koplotovce č. 274Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2740,00 €23.8.201631.8.2018
29/2016viď priložená kúpna zmluva - 13 účastníkovKúpna zmluvaprevod nehnuteľností predávajúcich č.1 až č.13 viď zmluva0,00 €23.8.2016nestanovený
28/2016Martina Švikruhová , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €5.8.201631.7.2018
27/2016Ing. Dominika Hucíková, Michal Súkeník , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €5.8.201631.7.2018
26/2016Jana Mareková , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2670,00 €5.8.201631.7.2018
25/2016Silvester Belány a mnaž. Libuša Belányová , Koplotovce č. 268Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2680,00 €5.8.201631.7.2018
242016Jozef Pisarik a manž. Andrea Pisariková , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2670,00 €5.8.201631.7.2018
23/2016ProCer Košice , s.r.o. Benadova 913/7 , KošiceZmluva o dielovypracov.proj.dokum. Detské ihrisko Koplotovce 400,00 €23.7.2016nestanovený
22/2016ENVIROTREND,s.r.o. Pražská č.4 , KošiceZmluva o sprostredkovanísprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo 350,00 €23.7.2016nestanovený
21/2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny , PiešťanyDododa č.021/2016/§54-CzKNvytvorenie pracovného miesta pre dlhodobo nezamest.0,00 €7.7.2016nestanovený
20/2016NATUR-PACK,a.s. Ružová dolina 6 , 821 08 BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovlikvidácia odpadu s obalov a s odami z neobalových výrobkov0,00 €7.7.2016nestanovený
192016Mesto LeopoldovDodatok č.9Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Návrh na vytvorenie spoločného obecného úradu0,00 €14.6.2016nestanovený
18/2016SAMOJED KLUB SLOVENSKOZmluva o reklame,propagačnej činnosti a inzerciízverejnenie reklamy v publikácií SAMOJED-život so severanom 100,00 €7.6.201631.12.2018
172016Kaplath,s.r.o. Hollého 3338/26 , HlohovecNájomná zmluvaprenájom sedavej fontány na prc.č.138/1,138/51 000,00 €31.5.20161.5.2036
162016JURA audit,s.r.o. BratislavaZmluva o poskytnutí audítorskych služieboverenie účtovnej závierky za rok 2015 420,00 €25.5.2016nestanovený
152016F K L a brat,spol.s.r.o. LudaniceZmluva o dieloRekonštrukcia domu smútku 117 900,00 €14.5.2016nestanovený
142016KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. BratislavaPoistná zmluva číslo 441-9007520poistenie hnuteľného a j nehnuteľného majetku obce 1 128,80 €12.5.2016nestanovený
132016BOMAT ,s.r.o. Veľké OrvišteZmluva o zbere odpadov zn.2016/Vr/Obec Koplotovcezber separovaného odpadu0,00 €10.5.2016nestanovený
122016Kaplath,s.r.o. Hollého 26/42, HlohovecNávrh nájomnej zmluvy na prenájomprenájom sedavej fontány na prc.č.138/1,138/50,00 €nestanovenýnestanovený
112016Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Einsteinova 25 , 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektr.služiebvyužívanie a zasielanie elektronických dokumentov 0,00 €4.5.2016nestanovený
102016Daniel Schmizing a Jana SkočíkováNájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.2650,00 €3.5.20162.5.2018
9/2016Slovak Telekom ,a.s. , Bajkalská 28 , BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb-Mobilný internetprístup k verejnej mobilnej sieti0,00 €14.4.2016nestanovený
8/2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny , Piešťany DOHODA číslo 005/!52/2016/PZ UoZ pVAOpríspevok na aktivačnú činnosť0,00 €9.4.201631.8.2016
1/D/2016HOBA STYLE,s.r.o. M.R.Štefánika 17, 920 01 HlohovecDohoda o skončení nájmuskončenie nájmu sedavej fontány v Obci Koplotovce0,00 €25.3.2016nestanovený
7/2016Ivan Chalány a manž. Dominika ChalányNájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.268 153,35 €24.3.2016nestanovený
6/20163W Slovakia , s.r.o. TrenčínLicenčná zmluvaposkytnutie licencie na používanie aut.práv-cintoríny 568,80 €23.3.2016nestanovený
5/2016Marek Tajber a Helena Malá , Koplotovce č. 267Nájomná zmluvana prenájom obecného nájomného bytu súp.č.267 155,35 € (jednotková)17.3.201628.2.2018
4/2016Ján Sekáč a manž. Barbora Sekáčová , Koplotovce č. 272Nájomná zmluvaprenájom obecného nájomného bytu v byt.dome s.č.272 140,35 € (jednotková)17.3.201628.2.2018
3/2016Balneologické múzeum PiešťanyDarovacia zmluvadar na vydanie publikácie "Vzácne minerálne vody ..." 700,00 €16.3.2016nestanovený
1/2016WF-company, spols.r.o. Michalská 9 , HlohovecZmluva o manažmente projektuPríprava žiadosti o poskytnutie nenávratného fin.príspveku0,00 €5.1.2016nestanovený
ÚvodÚvodná stránka